Kandydatka do Sejmu

Idę Trzecią Drogą bo to szansa na nowy początek, który łączy nasze marzenia z przyszłością, szansa na nową erę polityki – pełnej współpracy i szacunku!

CELE DO REALIZACJI:

1. Wolna przedsiębiorczość

to jedna z najważniejszych wartości, na których opiera się nasza gospodarka i społeczeństwo. To wolność wyboru. Wierzę, że wspieranie wolnej przedsiębiorczości to klucz do sukcesu naszego kraju. Moim celem jest stworzenie lepszych warunków do prowadzenia biznesu, zwłaszcza dla MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, którzy generują największy, bo aż 30%-owy udział w polskim PKB i stanowią trzon naszej gospodarki. Dlatego moje główne postulaty w tym zakresie to:

a. uproszczenie podatków, procedur i przepisów – zbyt zawiłe i skomplikowane przepisy zabijają ducha przedsiębiorczości wśród Polaków i są jedną z głównych bolączek polskich przedsiębiorców

b. dostęp do finansowania przede wszystkim poprzez odblokowanie środków unijnych – dotacji oraz pożyczek, tak aby polskie firmy mogły wznieść się na wyższy poziom. Część z tych środków przeznaczyłabym na pewno na wsparcie początkujących przedsiębiorców, tak aby każdy kto ma pomysł na własny biznes miał szansę go zrealizować, bez względu na pochodzenie czy status społeczny.

2. Zwiększenie liczby dostępnych mieszkań

W Polsce brakuje prawie 2 milionów mieszkań. Można to rozwiązać przez:

a. Uwolnienie obrotu ziemią w polskich miastach, zwolnienie wszystkich nieruchomości z krajowego zasobu nieruchomości, ich uzbrajanie oraz przygotowanie i dofinansowanie gmin, aby mogły przeznaczyć te grunty na cele mieszkalne, czy to na inwestycje prywatne, czy na cele spółdzielcze czy komunalne. Pomoc samorządom w szybszym i sprawniejszym procesowaniu planów zagospodarowania przestrzennego

b. Uwolnienie pustostanów będących w posiadaniu osób prywatnych bojących się wynajmować dzięki nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Przywrócenie równowagi między wynajmującym i najemcami poprzez ułatwienie możliwości wypowiedzenia umowy najmu nieuczciwym lokatorowi, który nie płaci czynszu

Korzyści dla wielu podmiotów :

 • Wynajmujący bo zmniejszy się ryzyko najmu i koszty obsługi tego procesu
 • Najemca bo gdy na rynek wyjdzie dodatkowe kilkaset tysięcy mieszkań to spadną ceny najmu
 • Budżet państwa bo wzrosną dochody z podatków od wynajmu; nie będą potrzebne drogie programy wspierające mieszkaniówkę jak bezpieczny kredyt; potrzeba będzie mniej mieszkań socjalnych bo więcej ludzi będzie stać na najem komercyjny 

3. Zniesienie opodatkowania emerytur

to godna jesień życia dla naszych seniorów. Jestem przekonana, że to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji seniorów oraz sprawiedliwości społecznej. Opodatkowanie emerytur to dodatkowe obciążenie dla emerytów, którzy muszą zmagać się z rosnącymi kosztami życia. Zniesienie tego obciążenia pozwoli im na lepszą jakość życia i większą swobodę w zarządzaniu swoimi finansami.

Poza tym, płacenie podatków od emerytury po wielu latach pracy i płacenia danin na emeryturę wydaje mi się nieprzyzwoite. Seniorom nie trzeba dawać jałmużny w postaci 13tek czy 14tek, wystarczy nie zabierać tego co do nich należy i równolegle zapobiegać inflacji i drożyźnie. Chcę, aby Polska była miejscem, w którym każdy może cieszyć się zasłużonym spokojem w wieku emerytalnym oraz korzystać z owoców swojej pracy tak, jak to się dzieje w krajach Europy Zachodniej.

INNE BLISKIE MI SPRAWY

Toruń w moim sercu

Jako przewodnik po Toruniu, jestem głęboko przekonana, że nasze piękne miasto i okolice zasługują na większą uwagę i wsparcie w zakresie rozwoju oraz promocji. Zagraniczni turyści po zwiedzaniu zauroczeni Toruniem często są zaskoczeni, że nie słyszeli o nim wcześniej. Chciałabym aby marka Torunia tak dobrze rozpoznawalna za granicą, jak chociażby Kraków czy Gdańsk. Nasze miasto i region są pełne potencjału i unikalnych atrakcji, które warto pokazywać światu. Trzeba podjąć działania mających na celu promocję Torunia i regionu zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, takie jak:

 • wspierać organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych, które przyciągną uwagę z Polski i zagranicy
 • inicjować programy wymiany kulturalnej i naukowej, które będą sprzyjać nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów
 • promować nasze lokalne przedsiębiorstwa, aby mogły lepiej się rozwijać, przyczyniając tym samym do rozwoju gospodarczego regionu
 • dbać o rozwijanie infrastruktury turystycznej i kulturalnej, aby zapewnić wygodne i atrakcyjne warunki dla mieszkańców i turystów.

Zielona Polska

 • konieczne jest umożliwienie lokalnym społecznościom (np. wspólnotom mieszkaniowym) dokonywania wspólnych inwestycji np. w fotowoltaikę. Uważam, że powinno się tak zmienić prawo, aby możliwe było montowanie paneli fotowoltaicznych na blokach i kamienicach, produkujących prąd nie tylko na części wspólne, ale i dla mieszkańców
 • osoby i wspólnoty produkujące oraz korzystające z energii (prosumenci) powinny móc zarabiać na nadwyżkach produkowanej przez siebie energii. W tym celu należy zmienić ustawę o odnawialnych źródłach energii
 • chcę zwiększyć dofinansowanie do fotowoltaiki – uważam, że 5 tys. z programu Czyste Powietrze to zdecydowanie za mało przy inwestycji rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych
 • chcę zwiększyć dofinansowanie do usunięcia “kopciuchów”, które pokrywa obecnie ok 50% inwestycji, a osoby które palą w piecach i tak nie stać na dołożenie kolejnych ok. 8 tysięcy. Tym bardziej, że nie obciążałoby to krajowego budżetu, bo na zielone inwestycje jest przeznaczona ogromna pula ze środków unijnych

Naprawa relacji z Unią Europejską

Marzę o szybkim naprawieniu stosunków z Unią Europejską oraz innymi państwami. Współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla budowania stabilności i bezpieczeństwa w naszym regionie, a nasz kraj musi sprawnie odbudować swój wizerunek w oczach partnerów zagranicznych jako równorzędnego partnera, kraju wolnego, demokratycznego, gdzie szanuje się wartości i prawa człowieka. Trzeba pracować nad naprawą stosunków z państwami, z którymi mieliśmy ostatnio napięcia, a jest ich znaczna ilość, i dążyć do budowania zaufania oraz współpracy. Chcę działać na rzecz zacieśnienia współpracy w ramach unijnych struktur i dbać o interesy Polski w Unii, m.in. przez odblokowanie środków z KPO, które powinny dawno już zasilać naszą gospodarkę.

———————————————–

BIO:

Urodzona w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra na specjalności Biznes Międzynarodowy.

W czasie ostatnich wyborów prezydenckich była zaangażowana w pracę w sztabie wyborczym Szymona Hołowni. Od tamtej pory działa jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Polska 2050, gdzie jest odpowiedzialna za działania w zakresie ekologii.

W 2021 roku została wybrana przez mieszkańców do Rady Okręgu Staromiejskie – jednostki pomocniczej Gminy Miasta Toruń, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej, działając na rzecz rozwiązywania problemów Starówki i jej mieszkańców.

Obecnie jest również członkinią Zespołu ds. Wdrażania Programu rozwoju turystyki dla Torunia.

Zawodowo przedsiębiorca – właścicielka agencji nieruchomości, znawczyni lokalnego rynku mieszkaniowego oraz członkini Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Kontynuując tradycje rodzinne, oprowadza jako przewodnik po Toruniu, tym samym realnie promując miasto wśród gości z zagranicy. Mówi po angielsku, hiszpańsku i niemiecku.

Prywatnie pasjonatka podróży i architektury.

Karolina Rucińska